بیانات دردیدار مسئولان نظام‌ و سفرای کشورهای اسلامی

این یک حقیقتى است که امروز در مقابل اسلام و مسلمین، جبهه‌اى وجود دارد. امت اسلامى به صورت واحدى مواجه است با تهدید دشمنان. خطاست اگر خیال کنیم که دشمنان اسلام و مسلمین، این بخشِ از دنیاى اسلام را دشمن میدارند، آن بخشِ از دنیاى اسلام را دوست میدارند؛ اینجور نیست. آنها با امت اسلام مخالفند؛ چون در ذات اسلام، در جوهر اسلام، ایستادگىِ در مقابل زورگویان و سلطه‌طلبان وجود دارد. با اسلام مواجه‌اند، با اسلام مقابلند. این وظیفه‌ى ماست؛ وظیفه‌ى همه‌ى دنیاى اسلام است.

 

و ما امروز مشاهده میکنیم که خوشبختانه بسیارى از ملتها به حقایقى آشنا شدند و پى بردند که شاید در ده‌ها سال گذشته این حقایق براى آنها روشن نبود.

و ملت عزیز ما خوشبختانه یک الگوست. ملت ما بیدار است؛ ملت ما متحد است؛ ملت ما مسائل جهانى را با علاقه و دلسوزى دنبال میکند؛ به مسائل دنیاى اسلام مى‌پردازد. این به برکت ایمان است؛ به برکت بیدارى اسلامى است.

اگر خیال کنیم که دشمنان اسلام و مسلمین، این بخشِ از دنیاى اسلام را دشمن میدارند، آن بخشِ از دنیاى اسلام را دوست میدارند؛ اینجور نیست

 و این، آن راهى است که امام بزرگوار ما - که رحمت و رضوان خدا بر او باد - پیش پاى ما گذاشت و ما این راه را طى میکنیم و تهدیدها و مخالفتها و خصومتها و غرض‌ورزى‌ها و نانجیبانه عمل‌کردن‌هائى که انسان مشاهده میکند در بخشهاى مختلف آن جبهه‌ى گسترده، نخواهد توانست این ملت را از این راه باز بدارد.

فرآوری:پریسا چیذری

 

بخش سیاست تبیان

 

منبع:دفتر حفظ ونشر وآثار  آیت العظمی خامنه ای

/ 0 نظر / 10 بازدید